Regulamin

 

Poprzez dostęp do i przeglądanie tej strony, akceptujesz bez granic i zastrzeżeń regulamin i wszystkie przepisy prawne wypisane poniżej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków w każdym momencie i jesteś zobowiązany do regularnego odwiedzania ze strony regulaminu, aby być pewnym, że masz świadomość obowiązującego regulaminu. Wszystkie pliki, dane wysłąne do witryny Delta Optical podlegają polityce firmy i ochronie  danych personalnych opisanej na zmiance o polityce prywatności. Prawa autorkie i wszelka własnośc intelektualna zawarta na stronie jest własnością Delta Optical lub licencjonowana, przez co bez limitu chroniona prawem autorskim i znaków towarowych. Żadna część strony nie może być kopiowana lub przechowywana w innej witrynie lub sieci komputerowej, systemie prywatnym bądź publicznym bez pisemnej zgody Delta Optical. Delta optical nie twierdzi ani nie gwarantuje tego że dane dostępne w witrynie są precyzyjne, kompletne, niezawodne oraz tego, ze strona spełnia dane oczekiwania lub że dostęp do niej będzie stały, osiągalny, nieprzerwany, szybki, bezpieczny lub bezproblemowy, wolny od wirusów, robaków, koniów rojańskich czy innych szkodliwych czynników. Z wyjątkiem sytuacji określonych w niniejszych warunkach, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, ani Delta Optical, ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych, dyrektorów, pracowników lub innych przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności dla strat, szkód(czy były do przewidzenia czy nie). Niniejsze warunki dotyczą użytkownika serwisu w stopniu dozwolonym przez obowiązujące prawo. Jeśli z jakiegokolwiek pwoodu, jakakolwiek część z tych warunków zostanie uznana za niewykonalną, wówczas ta część warunków zostanie zerwana, a to nie będzię miało wpływu na ważność lub wykonalnośc pozostałych postanowień.

Niniejsze warunki stanowią całość prozumienia między użytkownikiem, a Delta Optical i regulują krozystanie z witryny i zastępują wszelkie wcześniejsz umowy pomiędzy Delta Optical, a użytkownikiem w odniesieniu do strony internetowej. Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom użytkowania, które moga mieć zastosowanie w przypadku udziału w promocjach na stronie internetowej  lub krozystac z usług partnerskich, treści osób trzecich lub oprogramowania osób trzecich.